Kontakt
    Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.

    České vysoké učení technické v Praze
    Centrum aplikované kybernetiky (cAk), skupina na Fakultě strojní
    Detašované pracoviště (Ú12244) na 
    Ústavu přístrojové a řídicí techniky
    Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky 
    Místnost 305a, blok A1
    Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6
    Telefon: +420 22435 3953
    Email: Jaromir.Fiser fs.cvut.cz

Vzdělání
  • 1998, Ing.(MSc.), ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  • 2004, Ph.D. v oboru Technická Kybernetika, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Výuka
Výzkum
  • Modelování a řízení soustav se zpožděním
  • Klouzavé řízení
  • Systémová biologie
Publikace
Subpages (1): Publikace
Comments