Anketa‎ > ‎

10 Nej

Tato stránka obsahuje 10 nej ke složení zkoušky z předmětu Automatické řízení.

1.) Typové úlohy řešíte na cvičení nebo na semináři, proto ke zkoušce již další typové úlohy neřešte!

2.) Chcete-li porozumět přednášené látce, vyberte anebo si vymyslete netypovou úlohu a potom ji vyřešte.

3.) Nedovedete-li vyřešit typovou úlohu, jste zralý na konzultaci.

4.) Pouze číselnou změnou zadání typové úlohy, se neučte porozumět látce.

5.) Chcete-li v limitě spět k nekonečnu, dělte nulou!

6.) Je-li problém kombinační, jedná se o variaci bez opakování. Jestliže se však variace opakuje, pak je problém sekvenční.

7.) Z přechodové charakteristiky můžete změřit statickou charakteristiku, avšak obráceně už to nejde.

8.) Máte-li vykreslit frekvenční charakteristiku přenosové funkce, může se jednat buď o amplitudovou anebo fázovou frekvenční charakteristiku.

9.) Stabilita je vratká jen na mezi stability.

10.) Digitální je jen "analogií" analogového při velmi krátké periodě vzorkování.
Comments